JONGEREN EN EDUCATIE

Stichting 4 mei Concert vindt het belangrijk om jongeren te blijven betrekken bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Om stil te staan bij en bewust te worden van het feit dat vrijheid, democratie en veiligheid in onze samenleving een kostbaar gegeven zijn, En dat we met elkaar tot stand moeten brengen. Het doel is om jongeren bewust te maken van zowel de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, als van hedendaagse conflicten. Daarom biedt de stichting 4 mei Concert ook een educatieve online lesmodule aan en worden gastlessen in de klas gegeven door oorlogsveteranen. Ook mogen jongeren tot 18 jaar gratis naar het 4 mei concert in Het Concertgebouw van Amsterdam.

MUZIEKONDERWIJS EN DE EMOTIES VAN WO2

Naar aanleiding van het 4 mei Concert 2015 is een educatief programma ontwikkeld, speciaal bestemd voor muziekonderwijs in het voortgezet onderwijs. Op www.annefrankcantate.nl ontdekken leerlingen meer over de muziek en de boodschap van de Anne Frank Cantate. De website is geschikt voor bovenbouw vmbo en havo/vwo. De educatieve website plaatst de muziek van de muzikale compositie in historisch perspectief. Aan de hand van de Cantate maken de leerlingen kennis met allerlei muzikale begrippen. De interactieve opdrachten nodigen uit om zelf te experimenteren met muziek en sfeer. Dit online lesmateriaal ontving de Europese Comenius Zegel 2016.

Dit online lesmateriaal ontving de Europese Comenius Zegel 2016.

GASTLESSEN OP SCHOLEN: Veteraan in de klas’

Tijdens de gratis gastlessen ‘’Vrijheid vraagt onderhoud’’, in samenwerking met het Veteraneninstituut, ervaren jongeren wat de gevolgen van geweld, onderdrukking en discriminatie zijn. Ook wordt een relatie gelegd met verwante en actuele onderwerpen zoals vooroordelen, tolerantie en respect voor elkaar.

De gastlessen worden verzorgd door oorlogsveteranen en sluiten aan bij de vakken geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies gaan in gesprek met leerlingen over hun uitzending. Vroeger en ver weg komen tijdens de gastles ineens heel dichtbij. Ook het thema vrijheid krijgt meer lading. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daarvan. Na afloop van een gastles praat de klas over wat vrijheid nu eigenlijk betekent in ons dagelijks leven.

Scholen krijgen de mogelijkheid om een unieke combinatie te maken door het combineren van een gastles met de herdenking op 4 mei. Klassen kunnen dan gratis het 4 mei Concert bezoeken in het Concertgebouw van Amsterdam.

Via deze link kunt u zich direct aanmelden voor een gastles. Vervolgens wordt contact met u opgenomen voor aanvullende informatie en om de les te plannen.